Nioh 1.18

Kể từ trong những trailer của DLC Bloodshed's End đầu tiên, Koei Tecmo đã "úp mở" một anh ninja áo xanh đang cho William của chúng ta "ngậm hành" 
Newsletter

Advertisement
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...