Monster Hunter World – Hướng dẫn Augmentation

Nếu bắt đầu với Monster Hunter World từ hệ máy PC. Ở thời điểm này hầu hết các hunter đang ở HR 30 - 50 và có thể đang gặp nhiều khó khăn với các Monsters ở High Rank. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Monster Hunter World giới thiệu cơ chế Augmentation. Một…

Read More