Skip to content

Category: Misc

As the title say… Miscellaneous things that does not fit to any categories :)

Misc 0

TAY CẦM SNES TRÊN PS4!?

Dạo vòng quanh internet phát hiện món này. Nhìn như tay cầm của máy điện tử 4 nút ngày xưa, nhưng lại mang 4 nút vuông tròn x tam giác của PS4.

Advertisements